sportverenigingen blut

Telegraaf bericht over financiele crisis bij sportverenigingen

Sportclubs overal blut!

Financiële crisis bij sportverenigingen…

Sportverenigingen zakken steeds dieper weg in een financieel moeras. De opbrengsten uit onder andere subsidies, sponsoring en baromzet zijn dit jaar opnieuw zienderogen teruggelopen, wat amateurclubs dwingt de contributie te verhogen.

Dat sombere beeld komt naar voren uit gegevens van de Stichting Waarborgfonds Sport (SWS), dat garant staat voor sportverenigingen als zij een lening aangaan bij de bank voor de aanschaf van bijvoorbeeld een clubhuis, kunstgras, kleedkamers of een trainingshal. De SWS nam dit jaar van 1300 sportorganisaties de jaarstukken onder de loep om hun kredietwaardigheid te controleren.

Volgens de SWS lukt het verenigingen steeds minder goed om geld opzij te leggen voor investeringen in hun sportaccommodatie.

De hoeveelheid verenigingen die dat wel lukt (gekwalificeerd als uitstekend en goed) daalde de afgelopen vier jaar van 62% naar slechts 43%. Dat steeds meer verenigingen in de categorie ’redelijk’ belanden in plaats van ’goed’ baart SWS-directeur Dick Zeegers zorgen voor de lange termijn.

Continuïteit in gevaar.

„Deze verenigingen kunnen de huidige bancaire lening aflossen, maar bouwen niet of nauwelijks liquiditeit op voor toekomstige investeringen. Daardoor ligt het gevaar van verval op de loer en daarmee het voortbestaan van de club”, zegt Zeegers. „De vraag is wat leden acceptabel vinden. Niemand wil zich omkleden in een varkensstal. Onvoldoende geld voor het investeren in de accommodatie kan de doodsteek van een vereniging zijn.”

De kantineopbrengsten ziet SWS het afgelopen controlejaar met gemiddeld ruim 2% dalen. Ook de sponsorinkomsten zijn in het laatste jaar met bijna 2% teruggelopen.

De verenigingen weten dit enigszins te compenseren door hogere inkomsten (3,5%) die worden verkregen uit contributies. De subsidies van gemeenten lopen volgens onderzoek van het Mulier Instituut terug. Dit zou vooral zijn effect hebben op hogere huurkosten die sportverenigingen moeten betalen. (Bron: Telegraaf)

Kantinebier eerste stap naar financiële groei.

Eerder plaatsten wij een artikel dat antwoord geeft op de vraag: “Waarom bierprijzen ieder jaar zo sterk stijgen”. Dit is simpel weg te verklaren door de macht van de grote bierbrouwerijen. Maar u als vereniging heeft hier helemaal geen baat bij. U betaald een veel te hoge bierprijs omdat u zelf betaald voor service, marketing, leningen, inventaris etc waar u helemaal niet van profiteert als vereniging.

Met kantinebier betaald u een schone prijs voor uw bier waardoor er alleen betaald wordt voor de service die voor u als sportvereniging noodzakelijk is. Dit levert bij een afzet van één fust per week al een gemiddelde besparing op van €2500,- per jaar. Bovendien wordt de netto marge op elk verkocht biertje groter waardoor er meer in de clubkas overblijft.

Door deze besparing kunnen de prijzen in de kantine op gelijk niveau blijven en hoeft wellicht de contributie ook niet verhoogt te worden. De eerste stap naar financiële groei zit hem in bier. Klinkt vreemd, maar is wel waar!