Over Kantinebier

Bier en sportverenigingen!?

Kantinebier is ontstaan vanuit de visie een premium bier te leveren aan sportverenigingen in Nederland maar dan voor kantine prijzen. Plezier en passie zijn onze kernwaarde. Plezier in sport en passie voor sport. Kantinebier wil een bijdrage leveren aan het echte clubgevoel en de bijbehorende sfeer. Dit begint in de kantine met een biertje.

Hart voor de vereniging…

Sportverenigingen worden geleid door mensen met hart voor de club en vrijwilligers die elke week hun beste been voor zetten. Hard werk en veel energie wordt er in de club gestoken om de leden elke week te laten genieten van alles wat sport te bieden heeft.

Hier speelt de kantine een grote rol bij. Niet alleen uit financieel oogpunt (gem 30% van de omzet van een vereniging/club) maar ook qua gezelligheid en saamhorigheid. Waarden die elke vereniging hoog in het vaandel heeft staan. Kantinebier ondersteunt deze waarde en tracht hier een bijdrage aan te leveren. Hoe?

Kantinebier Prijsopbouw biervs. De tegenstander! 1-0

Al jaren stijgen de prijzen van tapbier ieder jaar exponentieel. Dit heeft niets te maken met grondstofprijzen maar alles met de macht van de grote brouwerijen. De prijs van een fust bier is opgedeeld in een aantal componenten (zie tabel).

Zoals u ziet bestaat maar liefst 46% van de kostprijs uit service gerichte componenten. Service waar u als sportvereniging niet of nauwelijk gebruik van maakt. Ook de bonuskorting die u aan het eind van het jaar krijgt is grotendeels zelf gefinancierd.

Wij zetten de aanval in… besparing bier

Door een vernieuwende kijk op de fustenmarkt kunnen wij exclusief aan sportverenigingen een premium pils leveren, maar dan gemiddeld €95,- per hectoliter goedkoper. Dit levert de vereniging een enorme besparing op. In de tabel hiernaast ziet u wat u gemiddeld bespaart per afzet. Dit geld kan besteed worden aan extra activiteiten voor jeugdleden, onderhoud van het complex of het op pijl houden van de contributie gelden. Een financieel sterke vereniging!

Daarnaast worden sportkantines niet meer gedwongen om hoge verkoopprijzen te vragen. De kantine kan hierdoor zijn laagdrempeligheid en sfeer behouden. Een kantine is geen commercieel café en dat moet zo blijven!

 

 

(function(i,s,o,g,r,a,m){i[\'GoogleAnalyticsObject\']=r;i[r]=i[r]||function(){ (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o), m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m) })(window,document,\'script\',\'//www.google-analytics.com/analytics.js\',\'ga\'); ga(\'create\', \'UA-37612166-1\', \'auto\'); ga(\'send\', \'pageview\');