knvb back to basics

Sportvereniging besturen met een moderne visie!

Een sportvereniging besturen in deze tijd?

De KNVB maakt verhelderende video over de noodzaak tot het moderniseren van verenigingsbesturen.

De meeste verenigingen zijn ontstaan in een hele andere tijd en andere samenleving. De vereniging bestond uit gelijkgestemde die elkaar goed kende met een sterke onderlinge verbondenheid.  De loyaliteit onder de leden van de vereniging was dan ook groot. Het was “hun”vereniging en er werd dan ook graag een steentje bijgedragen. Bovendien fungeerde de vereniging als een echte democratie waar je je stem liet horen tijdens de A.L.V.

Deze tijden zijn voorbij. Mensen komen op een veel individualistisere manier bij de vereniging en er is veel minder cohesie. De bereidheid om je voor “jou” club in te zetten is er dan ook nauwelijks meer. Bovendien zijn er veel meer motieven om je aan te sluiten bij een vereniging en is er veel meer keuzevrijheid in de besteding van onze vrije tijd.  De club wordt dan ook gedragen op de schouders van slechts enkele hard werkende vrijwilligers en de opkomst bij de A.L.V. is nihil. Daar en tegen stellen leden wel steeds hogere eisen aan de kwaliteit van de vereniging.

Dit vergt een hele vernieuwende kijk op het besturen van een sportvereniging. Over dit onderwerp heeft de KNVB een verhelderende video gemaakt en bied het haar ondersteuning aan. Deze video is een ware “eye opener” voor bestuurders een daarom een aanrader om te kijken.